กิ่วหกเลื่องลือนาม สามพระธาตุงามเป็นศรี ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนมีแปดชนเผ่า ของดีเราคือโป่งมุ่น
à·ÈºÒŵӺÅËéÇ«éÍ Í.àªÕ§¢Í§ ¨.àªÕ§ÃÒÂ
 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องแฟน ม.4 ...
เมื่อ 14/02/2018 เวลา 10:47:33 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเส้นท้ายหมู่บ้านบริเวณถนนคสล.เดิม เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทบ้านแก่นเจริญ หมู่ที่ ๒๐ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 14:22:40 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายป่าสุสาน บ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 13:49:36 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายทุ่งหลวง บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 13:41:21 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายร่องเคียน บ้านร้องหัวฝาย หมู่ที่ ๑๒ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 13:40:50 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองคะใจ๋ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ ๑๓ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 11:01:21 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายโป่งมุ่น บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 10:59:45 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝายร่องมะเข็ด บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 22/01/2018 เวลา 10:55:31 น.
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยโป่งแงะ (ป่าสุสานเวียงหมอก) หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก ...
เมื่อ 18/01/2018 เวลา 18:20:19 น.
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางระบบท่อน้ำดีระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น ...
เมื่อ 18/01/2018 เวลา 18:19:22 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายโป่งมุ่น บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 12/01/2018 เวลา 09:56:38 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูห้วยเกี๋ยง บ้านภูเวียง หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 04/01/2018 เวลา 11:05:23 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายร่องมะเข็ด บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 04/01/2018 เวลา 10:51:09 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยสายสันป่าสัก บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 04/01/2018 เวลา 10:47:39 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายป่าสุสานเกี๋ยงใต้ บ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 04/01/2018 เวลา 10:46:21 น.
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม 2) ...
เมื่อ 14/12/2017 เวลา 15:46:30 น.
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...
เมื่อ 12/12/2017 เวลา 15:51:33 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหกป่าบง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 12/12/2017 เวลา 12:54:40 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยร่องแฟน หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 12/12/2017 เวลา 12:53:56 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเส้นท้ายหมู่บ้าน บริเวณถนน คสล.เดิมเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทหมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 12/12/2017 เวลา 12:53:18 น.

ข่าวทั้งหมด 174 ข่าว : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถื่น / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติตำบลห้วยซ้อ / ความหมายดอกซ้อ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นโยบายนายกเทศมนตรี
ชำระภาษีท้องถื่น
แผนที่ขอบเขตตำบลห้วยซ้อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ประวัติความเป็นมาโบราณสถาน-โบราณวัตถุในตำบลห้วยซ้อ
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
       การเงิน-การคลัง
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. 2560
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 
       งานจัดเก็บรายได้
       รอเพิ่มข้อมูล
 
        แผนพัฒนาสามปี
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 5)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 4)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 3)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 1)
 
       งบประมาณรายจ่าย
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       รายงานผลปฏิบัติงาน
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       รายงานการประชุมสภาฯ
       รอเพิ่มข้อมูล
 
        แผนการดำเนินงาน
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       แผนการจัดซื้อพัสดุ
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม 2)
 
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ตุลาคม 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ธันวาคม 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มกราคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มีนาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มิถุนายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน สิงหาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กันยายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ตุลาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤศจิกายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ธันวาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มกราคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มีนาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน เมษายน 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤษภาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มิถุนายน 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กรกฎาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน สิงหาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กันยายน 2559
 
       พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศเชียงราย
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 86941 คน กำลังออนไลน์ 4 คน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
23 หมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053-194604-5 แฟกซ์. 053-194606
อีเมล์ : huaysolocal@hotmail.com

Copyright © 2016 www.huayso.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft