กิ่วหกเลื่องลือนาม สามพระธาตุงามเป็นศรี ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนมีแปดชนเผ่า ของดีเราคือโป่งมุ่น
à·ÈºÒŵӺÅËéÇ«éÍ Í.àªÕ§¢Í§ ¨.àªÕ§ÃÒÂ
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ปลัด
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นายไสว น้อยหมอ
นายจิโรจน์ บัวชูก้าน
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ...
...

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 16:03:14 น.

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ...
...

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 16:01:53 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เพิ่มเติม/ ...
...

เมื่อ 21/03/2017 เวลา 09:59:21 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เพิ่มเติม/ ...
...

เมื่อ 21/03/2017 เวลา 09:56:37 น.

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ...
...

เมื่อ 23/12/2016 เวลา 09:46:39 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ...
เมื่อ 02/12/2016 เวลา 11:15:50 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 โครงการ ...
เมื่อ 02/12/2016 เวลา 11:13:57 น.
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 โครงการ ...
เมื่อ 02/12/2016 เวลา 11:03:47 น.
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 โครงการ ...
เมื่อ 22/11/2016 เวลา 09:30:46 น.
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 โครงการ ...
เมื่อ 21/11/2016 เวลา 09:52:11 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 โครงการ ...
เมื่อ 18/11/2016 เวลา 09:50:53 น.
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ในเขตตำบลห้วยซ้อ จำนวน 6 โครงการ ...
เมื่อ 07/11/2016 เวลา 09:49:34 น.
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ในเขตตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ...
เมื่อ 04/11/2016 เวลา 09:14:15 น.
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านร้องหัวฝาย และหมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว ...
เมื่อ 04/11/2016 เวลา 08:54:52 น.
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านร้องหัวฝาย และหมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว ...
เมื่อ 03/11/2016 เวลา 08:50:42 น.

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุด
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 18 ครั้ง
 
สำนักปลัด
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
28%
 
กองคลัง
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
17%
 
กองช่าง
โหวตหัวข้อนี้ 2 ครั้ง
12%
 
กองการศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 10 ครั้ง
56%
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แจ้งให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางยื่นคำขออนุญาตในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 2 สถานีขนส่ง-บ้านสันทราย
( Update วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 14:11:00 นาที )
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แจ้งให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางยื่นคำขออนุญาตในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 5 สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 - ท่าอากาศยานเชียงราย
( Update วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 13:56:57 นาที )
ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง ( Miss GMS Northern Thailand 2017 )
( Update วันที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 10:46:45 นาที )
ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 5-18 ปี มาฝึกว่ายน้ำกันฟรี
( Update วันที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 14:51:03 นาที )
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจับคู่การค้าเปิดตัวเครือข่ายพร้อมเสวนาการทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 23:59:29 นาที )
ปปช.เชียงราย เตรียมจัดอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องตามกฏหมาย
( Update วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 23:56:18 นาที )
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs /OTOP
( Update วันที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 23:54:22 นาที )
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถื่น / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติตำบลห้วยซ้อ / ความหมายดอกซ้อ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ชำระภาษีท้องถื่น
แผนที่ขอบเขตตำบลห้วยซ้อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ประวัติความเป็นมาโบราณสถาน-โบราณวัตถุในตำบลห้วยซ้อ
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
       การเงิน-การคลัง
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       งานจัดเก็บรายได้
       รอเพิ่มข้อมูล
 
        แผนพัฒนาสามปี
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (ส่วนที่2)
 
       งบประมาณรายจ่าย
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       รายงานผลปฏิบัติงาน
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       รายงานการประชุมสภาฯ
       รอเพิ่มข้อมูล
 
        แผนการดำเนินงาน
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       แผนการจัดซื้อพัสดุ
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ตุลาคม 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ธันวาคม 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มกราคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มีนาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มิถุนายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน สิงหาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กันยายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
       พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
     รวมลิงค์ อปท.
     รวมลิงค์ หน่วยงานราชการ
     เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
    หนังสือพิมพ์
    หน่วยงานราชการ


จำนวนผู้เยี่ยมชม 37445 คน กำลังออนไลน์ 2 คน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
23 หมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053-194604-5 แฟกซ์. 053-194606
อีเมล์ : huaysolocal@hotmail.com

Copyright © 2016 www.huayso.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft